| วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559 |

บันทึกเทปโทรทัศน์และบันทึกภาพ งานประชุมผู้นำระดับอาเซี่ยน SOMHD ครั้งที่ 9

          มาสซ์ ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณะสุข และ Numthip Associates ให้เป็นผู้บันทึกเทปโทรทัศน์และบันทึกภาพนิ่งอย่างเป็นทางการ ในการประชุมผู้นำอาเซี่ยน 9'th ASEAN SENIOR OFFICIAL MEETING ON HEALTH DEVELOPMENT วันที่ 9-12 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมดุสิตไอซ์แลนด์ จังหวัดเชียงราย