| วันเสาร์, 18 มิถุนายน 2559 |

คุณพิชญกาล ผู้บริหาร MAS เข้าร่วมงาน Broadcast Asia 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 คุณพิชญกาล พ. มาสุข ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้านานาชาติ เข้าร่วมงานนิทรรศการ Broadcast Asia 2016 ณ Marina Bay Sand ประเทศสิงคโปร์

"ผมคิดว่าเทรนที่กำลังจะมาเป็นเรื่องของระบบ PTZ (Pan Tilt Zoom) และ Robot Camera ที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากปีก่อนๆ ซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนว่าในอนาคตระบบ PTZ และ Robot Camera จะพัฒนาได้ถึงจุดที่สามารถนำมาใช้ทำงานได้จริง ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯเรา ที่จะนำนวัตกรรม Robot Camera เข้ามาใช้ทำงานแทนพนักงาน เพราะ Robot ทำงานได้อย่างแม่นยำ เที่ยงตรง จะช่วยให้งานของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับงานประเภท OB ที่จะต้องใช้กล้องมากกว่า 1 ตัว นวัตกรรมระบบ PTZ จะช่วยเราสามารถควบคุมกล้องได้มากกว่า 1 กล้องด้วยพนักงานเพียงคนเดียว" คุณพิชญกาล กล่าว