กลับมายังตัวแปรที่มีผลต่อเวลาในการฉายแสงลงบนกระดาษไวแสง  ซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่

1.   ความหนาของฟิล์ม  โดยฟิล์มเนกาทีฟที่มีความเข้มหนา  แสงจะผ่านได้น้อยเวลาในการฉายแสงจึงนานกว่าฟิล์มที่บางใส

2.   กระดาษอัดขยาย   กระดาษอัดภาพหรือกระดาษไวแสงในแต่ละชนิด   จะรับแสงได้ช้า – เร็วต่างกัน  กระดาษชนิดหนาจะรับแสงได้ช้ากว่ากระดาษชนิดธรรมดา

3.   การเปิดช่องฉายแสงที่เลนส์    การเปิดช่องรับแสงขนาดเล็ก่จะทำให้ภาพคมชัดกว่าการเปิดช่องฉายแสงที่กว้างกว่า  แต่การเปิดช่องฉายแสงขนาดเล็กแสงจะผ่านได้น้อย   จึงต้องใช้เวลาในการฉายแสงนานกว่าการเปิดช่องฉายแสงกว้าง

4.   การขยายภาพ    ภาพที่ขยายในขนาดต่างกันส่งผลให้ใช้เวลาฉายแสงแตกต่างกัน โดยภาพขยายขนาดเล็ก  แสงจากเครื่องฉายแสงจะอยู่ใกล้กับกระดาษไวแสง  ส่วนรับแสงแคบแต่มีความสว่างมาก  เวลาฉายแสงจึงสั้น   ขณะที่ภาพขยายใหญ่  ซึ่งแสงจากเครื่องฉายแสงจะอยู่ในระยะที่ไกลกับกระดาษไวแสง  การรับแสงจึงกระจายมากและแสงมีความเข้มอ่อนลง  จึงต้องใช้เวลาฉายแสงนาน

     นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องของความเข้มข้นและความใหม่ของน้ำยาสร้างภาพตลอดจนกำลังความสว่างของหลอดแสงของเครื่องขยายหรือเครื่องฉายแสง   ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการใช้เวลาในการฉายแสงอัดขยายรูปได้ทั้งสิ้น

     เมื่อกระดาษถูกฉายแสงแล้ว  ก็นำมาล้างด้วยน้ำยาเคมีซึ่งมีขั้นตอนหลักๆ สามขั้นตอนคล้ายกับการล้างฟิล์ม  คือ แช่น้ำยาสร้างภาพ  โดยการนำกระดาษที่ฉายแสงลงในถาดน้ำยาสร้างภาพ  แล้วให้ใช้คีมคีบภาพพลิกกลับไปกลับมาและแกว่งในน้ำยา  จนปรากฏภาพขึ้นมา  ( ดูด้วยสายตาว่าภาพปรากฏในระดับที่พอดี )  จากนั้นนำไปแช่ลงในถาดน้ำยาหยุดภาพ  ประมาณ 5 – 10 วินาที   แล้วนำมาแช่ในน้ำยาลงสภาพ  ให้น้ำยาท่วมกระดาษตลอดเวลา  ( ถ้ามีส่วนใดที่ไม่โดนน้ำยาจะทำให้มีสีเหลือง  ภาพจะเสื่อมเร็ว )  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  ทำครบทั้งสามขั้นก็นำไปล้างน้ำสะอาด  เพื่อล้างสารเคมีที่ตกค้างในภาพออก  โดยให้ผ่านน้ำไหลใช้เวลาประมาณ 10 – 30 นาที จากนั้นนำไปตากให้แห้ง  ถ้าต้องการให้ภาพแห้งไว  อาจใช้ไดร์เป่าผมช่วย  ก็เป็นอันเสร็จกระบวนการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำจนได้ภาพตามต้องการ

     แม้ว่าการถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำหรือการทำภาพจากฟิล์มขาวดำ จะมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดและรวมถึงในยุคสมัยที่ไม่เอื้อเท่าไหร่  มันจึงเป็นไปได้ยากที่จะทำให้คนทุกคนที่อยากจะถ่ายภาพขาวดำ   หันมาซื้อฟิล์มขาวดำไปถ่ายภาพแล้วนำมาล้างอัดด้วยตัวเอง  แต่ถ้าใครเคยมีประสบการณ์หรือทดลองทำอยู่บ้าง  ตลอดจนมีโอกาสได้ทำอยู่เป็นประจำเชื่อเหลือเกินว่ามันจะเป็นพื้นฐาน  และประสบการณ์ที่ดีสำหรับการก้าวสู่ความสำเร็จในการถ่ายภาพขาวดำ   ซึ่งแม้ว่าทุกวันนี้จะกลายเป็นยุคแห่งการถ่ายภาพด้วยดิจิตอล  แต่มันไม่อาจทิ้งพื้นฐานเหล่านี้ลงไปได้   เพราะมันคือรากฐานเดียวกัน  มันจะต่างก็แค่วิธีการเท่านั้น  และสุดท้ายมีเป้าหมาย  ผลลัพธ์เดียวกันคือ “ ภาพขาวดำที่ดีที่สุด ”