เรากำลังมองหาภาพที่เหมาะกับขาวดำ จะไม่พูดถึงภาพถ่ายสี  แต่เราจะพูดถึง “โทน”  ของภาพขาวดำ  ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างภาพขาวดำ  กล่าวคือ  ภาพขาวดำนั้นประกอบขึ้นด้วยโทนแสงช่วงกว้างจากส่วนมืดหรือดำสุด   ค่อยๆ  สว่างขึ้นทีละน้อยไปจนถึงโทนสว่างหรือขาวมากที่สุด   และโทนใดๆ  ที่อยู่ระหว่างช่วงดำสุดถึงขาวที่สุดนั้นจะเรียกว่าค่าโทนเทากลาง   ดังนั้นภาพของวัตถุต่างๆ  หรือองค์ประกอบในภาพที่ปรากฏแสงสีต่างๆ  เมื่อเป็นภาพขาวดำจะกลายเป็นโทนของภาพขาวดำที่มีระดับแตกต่างกันออกไป

      โทน (Tone)  ถ้าเป็นการถ่ายภาพสี “โทน”   ในที่นี้หมายถึงระดับสีที่มีน้ำหนักความอ่อนแก่   ที่แตกต่างกันของสี  เช่น   สีแดงที่เรามองด้วยตาเปล่าอย่างกว้างๆ  รับรู้ได้ว่า   นั้นคือสีแดง  หากแท้จริงแล้วสีแดงที่เรามองเห็นนั้น  อาจมีน้ำหนักหรือโทนของระดับความอ่อนแก่ของสีแดงอยู่มากมาย   ซึ่งความอ่อนแก่ของสีจะส่งต่อความเข้มของสีไม่เท่ากัน   หรือให้โทนแตกต่างกัน  และเมื่อสีถูกเปลี่ยนให้เป็นภาพขาวดำ  จะให้โทนเทาหรือโทนภาพขาวดำที่มีความอ่อนแกของโทนที่แตกต่างเช่นกัน   ฉะนั้นเมื่อสีต่างๆ  ที่เรามองเห็นหรือปรากฏอยู่ในช่องมองภาพของกล้อง   ไม่ว่าจะเป็น สีแดง  สีเขียว  สีน้ำเงิน  สีเหลือง สีม่วง  ฯลฯ  เมื่อถูกแปลงให้เป็นขาวดำ  จะส่งผลต่อโทนภาพขาวดำทั้งสิ้น

     เรากำลังมองหาภาพที่เหมาะกับขาวดำ และจะไม่พูดถึงภาพถ่ายสี  แต่เราจะพูดถึง “โทน”  ของภาพขาวดำ  ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างภาพขาวดำ  กล่าวคือ  ภาพขาวดำนั้นประกอบขึ้นด้วยโทนแสงจากส่วนมืดหรือดำสุด ค่อยๆ สว่างขึ้นที่ละน้อยไปจนถึงโทนสว่างหรือขาวมากที่สุด  และโทนใดๆ ที่อยู่ระหว่างช่วงดำสุดถึงขาวที่สุดนั้นจะเรียกว่าค่าโทนเทากลาง  ดังนั้น   ภาพของวัตถุต่างๆ  หรือองค์ประกอบในภาพที่ปรากฏแสงสีต่างๆ  เมื่อเป็นภาพขาวดำจะกลายเป็นโทนของภาพขาวดำที่มีระดับแตกต่างกันออกไป

      “แล้วจากจากโทนมืดสุดถึงขาวสุด  สามารถแบ่งออกเป็นกี่ช่วงโทน”   มีทฤษฎีการแบ่งโทนภาพขาวดำของ  แอนเซล อดัม  ( Ansel Adams )  ช่างภาพขาวดำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก  ด้วยการแบ่งโทนเทาหรือขาวดำ  จากดำสุดถึงขาวสุด  ออกเป็น 11  ส่วน  และยังสามารถใช้อ้างอิงกับระบบการวัดแสง  เรียกว่า  Zone System  โดยหลักการแบ่งโทนของขาวดำออกเป็นโซนต่างๆ  และอธิบายการสร้างภาพขาวดำให้ออกเป็นตัวเลข  ทำให้เข้าใจง่ายจนกลายเป็นองค์ความรุ้   ที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักถ่ายภาพขาวดำทั่วโลก  และใช้เป็นหลักอ้างอิงจนถึงปัจจุบัน