ทราบถึงการแบ่งโซนกันไปแล้ว  และอย่างที่กล่าวไว้ว่า  ตามหลักการของ   Zone System  เพื่อให้ได้ภาพขาวดำที่ดีที่สุด  จะต้องมีโทนครบตั้งแต่ขาวสุดไปจนถึงดำสุด   หรืออย่างที่นักถ่ายภาพมืออาชีพนำมาใช้และกล่าวถึง  คือการยึดหลัก  2 ส่วนของโทน  คือ  ให้มีโซน 2  กับโซน 8  เพราะเป็นส่วนสุดท้ายของทั้งดำและขาวสุดของภาพที่ยังคงรายละเอียดเหลืออยู่นั่นเอง   ขณะที่ในส่วนของโทนกลางหรือโซนกลาง  ที่จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพนั้น  จะมีรายละเอียดครบอยู่แล้ว  ประมาณว่าควบคุมโซน 2  และโซน 8  ได้  แน่ใจได้เลยว่าโซนกลางๆ  จะมีอยู่ครบ

      ที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับ Zone System  จะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องวัดแสงเป็นส่วนสำคัญ  ทว่าความจริงนั้นยังมีส่วนอื่นๆ  เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นตัวแปร    ในการควบคุมโทนภาพเพื่อให้ได้ภาพขาวดำตามหลักของ Zone System   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ไม่ใช้ฟิล์ม   ได้แก่  การล้างฟิล์ม  และการอัดภาพ  ซึ่งหากเกิดการผิดพลาดในส่วนใดส่วนหนึ่ง  นั่นหมายถึง  การสูญเสียระดับของโทนเทาหรือภาพขาวดำตามที่คาดหวัง 

     เรามาดูกันว่า  เราจะเริ่มต้นกันตรงไหนก่อนดี  หลายคนพออ่านแล้วอาจยังรู้สึกงงบ้าง  ไม่เข้าใจ  แล้วจะเริ่มต้นยังไงดี  เอาเป็นว่าทิ้งความสับสนไป  เพราะที่กล่าวมามาตั้งแต่ต้น เป็นเพียงอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญที่มาที่ไปอย่างเป็นเหตุและผลเท่านั้น  ซึ่งก็ไม่ใช่ว่า  พอไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วจะทำให้การถ่ายภาพขาวดำนั้นไม่ดีไปด้วย  แต่ถ้าเราเข้าใจและเรียนรู้อย่างถูกต้องก็จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน  ขอเพียงเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอน  เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำพร้อมกับลงมือปฏิบัติ  พอผ่านจุดนั้นมา  มันก็จะเป็นตัวผลักดันเรียนรู้ด้านลึกๆ  และเข้าใจได้เองครับ  เราไม่ต้องไปเครียดอะไร  ผมกล่าวโดยสรุปง่ายๆนะครับ  คือ เรียนรู้การมองสีสันในภาพผ่านช่องมองภาพ  พอเปลี่ยนเป็นขาวดำแล้ว   จะปรากฏโทนที่อ่อนและเข้มแตกต่างกัน ผู้ถ่ายภาพขาวดำจึงควรเรียนรู้ว่า  สีใดของวัตถุให้เฉดโทนเทาหรือโทนขาวดำอย่างไร   สามารถแบ่งออกเป็น 11 โทน ดังนี้ครับ 

Zone O  สีดำสนิท  ไม่ปรากฏรายละเอียดอะไรบนภาพ

Zone I  (1)   เป็นสีดำที่เริ่มสว่างกว่าสีดำสนิท แต่ไม่มีรายละเอียด

Zone II  (2)   โทนมืดแต่มีรายละเอียดเล็กน้อย  ใช้เป็นโซนสำหรับบริเวณที่มืดที่สุดซึ่งยังค้องการให้มีรายละเอียด

Zone III (3)   วัตถุที่มีโทนมืดทั่วๆ ไป  มีความสว่างเล็กน้อยและมีรายละเอียดพอสมควร

Zone IV (4)   เป็นโทนเทาเข้มๆ เช่น ใบไม้สีเข้ม หินสีเข้ม

Zone V (5)   โทนเทากลาง เช่น  ท้องฟ้าสีน้ำเงินสดใส ใบไม้สีเขียว

Zone VI (6)   สว่างกว่าโทนเทากลางขึ้นมา  เช่น  สีผิวของคนขาวในแสงแดด

Zone VII (7)   โทนเทาอ่อนๆ สีผิวที่ขาวมาก  แสงที่กระทบกับหิมะทิศทางด้านข้าง

Zone VIII (8)   เป็นโทนสว่างขาว  เช่น หิมะขาวโพลน  เมฆขาวสว่างจ้า

Zone IX (9)   โทนสว่างหรือสีขาวไม่มีรายละเอียด

Zone X (10)   โทนสว่างหรือสีขาวสนิทของพื้นกระดาษอัพรูป ขาดซึ่งรายละเอียดใดๆ