จงมองข้ามสีสัน แต่จงจิตนาการถึงรูปทรง พื้นผิว และโทนภาพว่า ถูกบันทึกออกมาเป็นภาพได้อย่างไร ? มันไม่ใช่ข้อสรุปทุกครั้งว่า ภาพที่เราคิดว่าสวยงามจากภาพสีปกติจะกลายเป็นภาพขาวดำที่สวยงาม เพราะอย่าลืมว่า ขณะที่ภาพบางภาพซึ่งเป็นภาพสีปกติ สีของมันคือตัวกระตุ้นให้ภาพนั้นโดนเด่นเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สายตามนุษย์ของเราจะชินกับการมองภาพสีและเกิดสะดุดกับเฉดสีสันเหล่านี้ สีจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของภาพ ในแง่ของการมอง ดึงความสนใจ และรวมถึงการแปลความหมายของอารมณ์ของภาพ เมื่อกลายมาเป็นภาะขาวดำก็อาจไม่ใช่ภาพที่ถูกใจเลย แต่ก็มีไม่น้อยจากภาพสีปกติเมื่อถูกถอดสีออกให้เป็นขาวดำ ก็สามารถกลายเป็นภาพขาวดำที่สมบูรณ์ได้เช่นกัน... 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจในการถ่ายภาพขาวดำหรือค้นหาภาพขาวดำที่ประสบความสำเร็จ ดังนี้

1. ความเปรียบต่างแสง (Contrast) ดูเหมือนว่า ภาพที่มีความเปรียบต่างแสงกันระหว่างสัวนมือ (Shadows) กับส่วนสว่าง (Hilight) ซึ่งปรากฎความแตกต่างกันชัดเจนในภาพนั้น มักจะกลายเนภาพขาวดำทรงพลังอย่างมาก โดยส่วนสว่างและเงามือของวัตถุหลักับส่วนประกอบอื่นๆ อย่างเช่น ฉากหลังต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน วัตถุหลักอาจมีทั้งส่วนสว่างและส่วนเงามืดโดยที่ฉากหลังจะต้องไม่สว่างหรือเกิดเงามือที่ใกล้เคียงกับวัตถุหลัก ถ้าจะมืดก็ให้น้อยกว่าหรือมากกว่าไปเลย และถ้าสว่างก็ให้น้อยหรือมากกว่า 

2. โทนภาพขาวดำ (Colors into tones) ภาพขาวดำจะประกอบไปด้วยโทนสีเทาทั้งช่วง ตั้งแต่ดำสุดจนถึงขาวสุด ซึ่งลักษณะโทนเช่นนี้จะทำใฟ้ภาพมีน้ำหนักโทนที่ดูต่อเนื่อง ทำให้ภาพดูนุ่มนวล และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของภาพได้แจ่มชัด โทนซึ่งเกิดขึ้นจากสีต่างๆ เมื่อถูกแปลงให้เป็นภาพขาวดำ ถ้าวัตถุในภาพมีสีขาวดำ กลับโทนหมือนกันจนบางครั้งแยกไม่ออก ดังนั้น เวลาเราถ่ายภาพ เราควรแยกให้ออกว่าสีใดให้โทนเข้ม โทนอ่อนแตกต่างกันอย่างไร ไม่ควรเป็นภาพที่มีน้ำหนักโทนที่ใกล้เคียงกันจนกลายเป็นโทนเดียวกัน เพราะจะทำให้ภาพเกิดความน่าสนใจ ถ้าคุณกำลังแยกสีให้เป็นโทนของภาพขาวดำ มีวิธีจำง่ายๆ คือ สีที่มห้โทนดำหรือเทาเข้ม เช่น สีแดง สีน้ำเงินเข้ม สีดำ และสีเทาเข้ม เป็นต้น และสีที่ให้ความสว่างหรือเทาอ่อน เช่นสีเหลือง สีฟ้า สีเขียวอ่อน เป็นต้น 

3. พื้นผิวและรายละเอียด (Texture) เมื่อเราถอดสีออกจากภาพสีให้เป็นขาวดำลักษณะต่างๆ ที่ปรากฎขึ้นบนผิวชองวัตถุภาพจะมีความสำคัญมากขึ้นมาทันทีสำหรับภาะขาวดำ เพราลายเส้นต่างๆ บนพื้นผิวของวัตถุ ที่มีระดับความหยาบหรือความละเอียดช่วยเพิ่มรายละเอียดสำคัญที่เห็นได้ด้วยตา และเป็นจุดสนใจของภาพ นอกจากนี้ลายเส้นหรือลายละเอียดบนพื้นผิวเหล่านี้ยังสามารถให้ความรู้สึกว่าภาพที่เรากำลังมองอยู่นั้นมีความสมจริง และยังช่วยให้เราจินตนาการถึงความรู้สึกหากได้สัมผัสของภาพได้จริงๆ

4. เส้นสายและรูปทรง (Line and Shape) อีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างภาพขาวดำให้น่าประทับใจ คือการสร้างองค์ประกอบภาพให้น่าสนใจด้วยเส้นสายรูปทรง เพื่อใช้เป็นเส้นนำสายตา เป็นความจริงที่ว่า เมื่อเรามองภาพถ่ายใดก็ตาม สัญชาตญาณเราจะมองสำรวจรายบะเอียดของภาพตามลำดับที่มีอยู่ ซึ่งเราอาจใช้ประโยชน์จากการชอบมองสำรวจดังที่กล่าวมาโดยเลือกมุมกล้องและจัดองค์ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับภาพ เช่น การเลือกวางเส้นและรูปทรงเหล่านั้นในมุมทแยงให้พาดผ่านกรอบภาพ ซึ่งจะทำให้องค์ประกอบภาพดูน่าตื่นตาตื่นใจ