ถ้ามองอย่างกว้างๆ  แนวการถ่ายภาพทุกประเภทสามารถสำมาสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพขาวดำได้ทั้งนั้น   ไม่ว่าจะเป็น  ภาพบุคคล  ภาพวิถีชีวิต  ภาพทิวทัศน์   ภาพน้ำตก ฯลฯ  แต่การถ่ายภาพในประเภทต่างๆ   หรือภาพที่คุณกำลังจะถ่ายอยู่นั้น  จะออกมาเป็นภาพขาวดำที่ดีที่สุด   ถูกใจหรือไม่นั้นต่างมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน   ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติถ่ายภาพจริงด้วยตัวเอง

     การสร้างมุมกล้อง   ที่แตกต่าง ( Angles )   ไม่ว่าจะเป็นภาพสีและภาพขาวดำ  ต่างก็ต้องสื่อสารเรื่องราวหรือความหมายของภาพได้ชัดเจน  ถึงแม้ว่าภาพที่เรามองผ่านกล้องในครั้งแรกจะเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ตาม   ถ้ามีภาพในมุมกล้องที่แตกต่าง   ก็ไม่ควรมองข้ามหรือบางครั้งลองให้เวลาอีกสักหน่อย   เพื่อค้นหามุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม  วิธีง่ายๆ  เช่น ลองปรับตำแหน่งกล้องในต่ำกว่าระดับปกติ  หรือสูงกว่า   การตั้งมุมกล้องต่ำกว่าหรือเสยกล้องขึ้น    จะช่วยทำให้เผยรายละเอียดของวัตถุหลัก และทำให้โดดเด่น  ขณะที่การวางกล้องมุมสูง  ทำให้สายตาที่มองภาพเป็นไปอย่างครอบคลุมและเห็นมิติด้านลึกของภาพ เป็นต้น

     พูดถึงความสำคัญของ ฉากหลัง ( Background )  จริงๆแล้ว  ฉากหลังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากเท่าๆกับส่วนอื่นๆในภาพนะครับ  จะละเลยไม่ได้  ช่างภาพจำนวนไม่น้อยเลยที่มักเข้าใจว่าส่วนของฉากหลังเป็นเพียงส่วนประกอบเสริมในภาพ   เหมือนกันพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ด้านหลังของวัตถุหลัก   แต่ในความเป็นจริงฉากหลังเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มให้ภาพสมบูรณ์   และเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวในภาพพอๆ  กับส่วนประกอบอื่น  หลายครั้งที่ฉากหลังเป็นตัวเดินเรื่องให้กับภาพ  อธิบายเหตุและผลให้กับวัตถุหลัก  ตลอดจนการกำหนดอารมณ์ของภาพ 

      และความสำคัญของ ฉากหน้า ( Foreground )   การเติมฉากหน้าเข้าไปในองค์ประกอบจะช่วยสร้างมิติให้เห็นถึงความลึก   และนำสายตามองเข้าไปในภาพ   ดังนั้นการจัดองค์ประกอบภาพโดยให้มีฉากหน้า  เสมือนกับดักที่ใช้ดึงความสนใจของผู้ชมให้ตามเข้าไปในภาพ   และใช้ฉากหน้าแทนกรอบภาพที่เราใช้มองเข้าไปยังส่วนอื่นๆ  ของภาพครับ

     นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว  ก็อย่ามองข้ามสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยนะครับ  เพราะจะทำให้วัตถุหลักดูน่าสนใจยิ่งขึ้น และอาจฉุดให้ภาพขาดความน่าสนใจไปเลยก็ได้นะครับถ้าไม่จัดองค์ประกอบให้ลงตัว ฉะนั้นเรื่องจำเป็นที่ผู้ถ่ายภาพควรพิจารณาคือ   สิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ปรากฏเข้ามาในภาพว่า จะเสริมหรือจะลดทอนความสำคัญของภาพลง   ตลอดจนพิจารณาถึงการจัดวางองค์ประกอบภาพที่เหมาะสมด้วยครับ