แฟลชเป็นแหล่งกำหนดแสงที่ไม่ใช่แสงธรรมชาติ   ความแรงของแสงจึงน้อย  รวมถึงระยะที่แสงแฟลชสามารถส่งไปถึงได้ก็ไม่ไกลมาก  โดยเฉพาะในกล้องดิจิตอลคอมแพ็คหรือกล้องที่ไม่สามารถต่อกับแฟลชภายนอกได้    ดังนั้นในบางสถานการณ์  แสงแฟลก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดความสว่างเท่าที่ต้องการ   ส่งผลให้ได้ภาพที่ไม่พึงประสงค์กลับมา   การปิดหรือไม่ใช้แฟลชในบางกรณีกลับให้ผลตามที่ต้องการได้ดีกว่า   โดยเฉพาะกรณีวัตถุที่ต้องการถ่ายอยุ่ในระยะไกลกว่าที่แสแฟลชจะส่องไปถึง   รวมถึงกรณีที่พอจะมีแสงธรรมชาติอยู่บ้าง   หรือ้าต้องการถ่ายแสงไฟยามค่ำคืน  ก็ไม่ควรใช้แฟลชเลย   ข้อกำกัดของการไม่ใช้แฟลชเพื่อถ่ายภาพในที่แสงน้อย คือจะต้องอาศัยขาตั้งกล้องช่วย   เนื่องจากภาพมีโอกาสเกิดการสั่นไหวสูง  เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ความเร็วใจการชัตเตอร์ต่ำ   โดยระบบการทำงานของแฟลชมีกระบวณต่างๆ หลายฟังก์ชั่น  โดยทั่วไปแล้ววันนี้ผมก็ได้ยกตัวอย่างเทคนิคการใช้แฟลช ในการแก้ “ตาแดง”  ( Red – eye Reduction ) และ การชัตเตอร์หยุดภาพ  มาฝากดังนี้ครับ

     การใช้แฟลชถ่ายภาพบุคคลทำให้เกิดผลคือ  อาจเกิด Red – eye  “ ตาแดง ”   ขึ้นที่ตาของบุคคลนั้น  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตัวแบบมองตรงเข้ามาที่เลนส์ของกล้องในขณะที่บันทึกภาพ  ทำให้แสงแฟลชผ่านเข้าไปกระทบส่วนเรตินาของดวงตา   แล้วสะท้อนกลับไปยังกล้อง

     วิธีการแก้ปัญหาการเกิดตาแดงนี้    สามารถทำได้โดยเลือกใช้แฟลชในโหมด  Red – eye Reduction   ซึ่งจะมีลัญลักษณ์เป็นรูปดวงตาครับ  ซึ่งโหมดนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งของการใช้แฟลช   ดังนั้นเมนูการเลือกมักอยู่ที่เดียวกับการเลือก เปิด – ปิดแฟลช   เทคนิคของโหมดนี้คือการใช้แฟลชกระพริบนำไปก่อน   เพื่อบังคับให้รูม่านตาของตัวแบบหดตัวลง    เพื่อเป็นการลดปริมาณแสงที่ถูกสะท้อนกลับไปเป็นจุดแดงๆ ครับ 

     การใช้แฟลชในการถ่ายวัตถุที่มีความเร็วสูงให้ หยุดนิ่งคมชัดไม่เบลอนั้น  แฟลชสามารถช่วยได้ครับ  เมื่อเรากดชัดเตอร์แฟลช์ที่ฉายออกมาพร้อมกันนั้นมีความไวสูง  จนสามารถถ่ายสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ให้หยุดนิ่งได้  โดยในฟังก์ชั่นแฟลช จะมีให้เราตั้งค่าความไวแสง  เช่น  1 / 15 วินาที  ใช้สำหรับถ่ายภาพที่มีแสงน้อยและวัตถุเคลื่อนที่เร็ว  โดยเราจะต้องกดชัตเตอร์ก่อนที่วัตถุจะเคลื่อนผ่านหน้าเราไปนะครับ  พร้อมกันแพนกล้องไปในทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่   ข้อควรระวังคือ เราต้องคำนวณระยะทางของ  วัตถุต่างๆ คน หรือ สัตว์  ให้อยู่บริเวณที่แสงแฟลชสามารถฉายไปถึงนะครับ โดยสังเกตสเกลด้านหลังแฟลชว่า f/22  แสงแฟลชฉายได้ไกลแค่ไหน