การสร้างความสมดุลของแสงหรือโทนภาพขาวดำที่เหมาะสม ตลอดจนการแก้ไขสถานการณ์กับสิ่งที่เรากำลังถ่ายเพื่อให้ได้ภาพขาวดำในระดับคุณภาพ ถ้าเป็นการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มขาวดำ ก็ต้องกระทำตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ฟิล์มมีค่าแสงที่ถูกต้องและต้องการ ซึ่งนอกจากการวัดแสงอย่างถูกต้องแล้ว การสร้างความสมดุลของโทนภาพและการแก้ไขสถานการณ์สิ่งที่เรากำลังบันทึกภาพ จะมีเรื่องของฟิลเตอร์ต่างๆ มาเกี่ยวข้อง กล่าวคือ สมัยถ่ายภาพกล้องฟิล์ม ช่างภาพขาวดำจะเลือกฟิลเตอร์สีติดเข้าไปที่หน้าเลนส์เพื่อสร้างความสมดุลของโทนสีเฉพาะสีใดสีหนึ่งในภาพให้มีส่วนสว่างหรือมืดตามที่ต้องการ เช่น การถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยการใส่ฟิลเตอร์สีแดงเข้าไปที่หน้าเลนส์ ซึ่งจะทำให้ท้องฟ้าในภาพนั้นมืดลง และส่งผลให้ก้อนเฆกมีความโดดเด่นยิ่งขึ้นหรือถ้าต้องการจะเน้นทำให้ต้นไม้ใบไม้เขียวให้มีความสว่างขึ้น ก็จะเลือกใช้ฟิลเตอร์สีเขียว เป็นต้น

     พอเปลี่ยนมาเป็นภาพขาวดำระบบดิจิตอล หลักการใช้ฟิลเตอร์ก็ยังต้องนำมาใช้เหมือนเดิม แต่เป็นการใส่ฟิลเตอร์ด้วยโปรแกรม (เรียกฟิลเตอร์ดิจิตอลก็ไม่ผิดนัก) หรือจะเป็นการตั้งค่าจากเมนูในกล้องดิจิตอลให้เป็นภาพขาวดำ จากนั้นก็สามารถเลือกฟิลเตอร์สีต่างๆ มากรองแสงสร้างสมดุลของโทนภาพขาวดำได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามวิธีการปรับโหมดกล้องให้เป็นภาพขาวดำ และการเลือกฟิลเตอร์จากกล้องอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่เป็นอย่างต้องการ เพราะจะทำให้เราเสียโอกาสในการควบคุมโทนภาพอย่างละเอียด ซึ่งก็ยืนยันเช่นเดิมให้คุณตั้งต้นด้วยไฟล์ RAW แล้วนำมาแปลงเป็นภาพขาวดำหรือปรับแต่งค่าต่างๆ อีกที รวมถึงการเลือกใช้ฟิลเตอร์สีต่างๆ ในโปรแกรม ดังเช่นการแปลงภาพและปรับแต่งเบื้องต้นด้วย Adobe Camera Raw ที่นำเสนอในตัวอย่างข้างต้น

     ทีนี้เรามาดู ฟิลเตอร์แต่ละสีนั้นจะให้ผลต่อภาพ มีผลการปรับสมดุลแสงสีขาวหรือความสมดุลของโทนภาพขาวดำอย่างไร ซึ่งก็ต้องเริ่มต้นพูดถึงค่าสีของแสงกันเสียก่อน จากแสงสีขาวที่เรามองเห็นนั้น จะประกอบด้วยแม่สีของแสง สีด้วยกัน คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน (RGB) หากกระจายแสงสามารถแย่งสเปคตรัมของของแสงได้ สีหรือรุ้งนั่นเอง โดยเมื่อเกิดการผสมกันระหว่างสีหนึ่งกับอีกสีหนุ่งก็จะได้อีกสีหนึ่ง คือสีเขียวกับสีแดงจะได้สีเหลือง สีเขียวผสมกับสีน้ำเงินได้สีฟ้า และสีแดงผสมน้ำเงินได้สีม่วงอมแดง และเมื่อสามสีหลักผสมเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นสีขาวนั่นเองจากทั้งหมด สีในวงล้อ