Presentation หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Corporate Video เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องมีในยุคนี้ เพื่อให้บุคคลอื่นๆที่ไม่ได้มีข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กรของเรา ได้รับรู้ทั้งหมดเพียงระยะเวลาสั้นๆ เช่น ประวัติขององค์กร บริการต่างๆ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องเรียบเรียงและกลั่นกรองออกมาให้เข้าใจง่ายในเวลาสั้นๆ หาก Presentation ดี สมบูรณ์แบบทุกองค์ประกอบก็จะเกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ฉะนั้นเรามาดูขั้นตอนการจัดทำ Presentation กันสัก 1 เรื่อง ว่ามีขั้นตอนการจัดทำอย่างไรบ้าง 

1. เขียนบทและสคริป

แน่นอนอยู่แล้วว่าบทและสคริปจะต้องมาก่อนในขั้นตอนแรก เพื่อเป็นการวางแผนในขั้นตอนถัดๆไป การเขียนบทและสคริปไม่จำเป็นต้องเขียนตามรูปแบบเป๊ะๆ ไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียนทั้งหมด โดยจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของสิ่งที่จะต้องอยู่ในวีดีโอ ขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานานสักเล็กน้อย แต่หากผู้เขียนมีประสบการณ์เขียนบทมาก่อนจะสามารถเขียนได้ข้อมูลครบถ้วนและรวดเร็ว 

2. จัดหาทีมโปรดักชั่น

เมื่อเราได้สคริปและบทมาแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือนำสคริปของเราส่งให้กับทีมโปรดักชั่นเพื่อประเมินราคาค่าผลิตวีดีโอชิ้นนี้ โดยราคาจะถูกประเมินจากความยากง่ายในการถ่ายทำ เทคนิคพิเศษต่างๆ รูปแบบการนำเสนอและความยาว การเลือกทีมโปรดักชั่น จะต้องไม่เลือกมองที่ราคาเพียงอย่างเดียว ไม่อย่างนั้นงานอาจจะล่มเอาได้ง่ายๆ หรืองานออกมาไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้อย่างสวยหรู เจ้านายอาจจะไม่ปลื้มก็ได้ การเลือกทีมโปรดักชั่นจะต้องมองถึงประสบการณ์ทำงาน ทีมงาน ความมั่นคงของบริษัทโปรดักชั่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ และที่สำคัญคือความเป็นมืออาชีพ

3. จัดตารางการถ่ายทำ

เมื่อได้ทีมโปรดักชั่นเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการจัดตารางถ่ายทำ ว่าเราจะถ่ายทำวันไหน เวลาไหน ถ่ายที่ไหนก่อนหลัง จะต้องวางแผนให้ดี และมีแผนสำรอง ตารางถ่ายจะต้องละเอียดที่สุด โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้จริง หากการถ่ายทำไม่เป็นไปตามแผน หรือยืดเยื้อ อาจจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณได้ 

4. เตรียมการถ่ายทำ

หลังจากได้กำหนดการเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างที่รอวันถ่ายทำนี้จะต้องเตรียมการถ่ายทำ เช่น จัดเตรียมพร๊อพและสถานที่ ทำความสะอาดให้ดูดี หรือซักซ้อมบทต่างๆ เพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในวันถ่ายทำจริง

5. ถ่ายทำจริง

เมื่อถึงวันถ่ายทำจริง ควรเริ่มถ่ายทำในเวลาเช้า 08.00-09.00 ไม่ควรเริ่มถ่ายตอนสายหรือตอนบ่าย เนื่องจากตอนเช้าสมองจะทำงานได้ดีกว่าเหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และไม่ควรถ่ายทำนานเกินกว่า 12 ชั่วโมง ประสิทธิภาพการทำงานของคนเราอาจลดลงได้ 

6. กระบวนการตัดต่อวีดีโอ

ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วนตามบท ได้ภาพที่ต้องการทั้งหมดแล้ว หากมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รูปภาพ กราฟิก เพลงประจำองค์กร และอื่นๆที่ต้องการนำมาใส่ในวีดีโอ ให้เก็บรวบรวมไว้ให้เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ กระบวนการนี้แล้วแต่ทีมงานว่าใช้เวลาตัดต่อกี่วัน เช่น ของเราใช้เวลาอย่างน้อย 7-10 วัน ในการตัดต่อวีดีโอ หรือบริษัทอื่นๆอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่านี้

7. ตรวจรับงาน

การตรวจรับงานควรให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจดูพร้อมกันทั้งหมด แล้วลงมติความเห็นชอบว่าให้แก้ไขส่วนใด ตัดส่วนใดหรือเพิ่มส่วนใดเข้าไปในวีดีโอ ไม่ควรแก้ไขซ้ำซ้อนในจุดเดิมๆ จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการแก้ไขวีดีโอและทำให้งานเสร็จล่าช้าได้

8. เสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำ Presentation