เซ็นเซอร์ของกล้องดิจิตอลไม่เหมือน ฟิล์ม คือมีขนาดไม่แน่นอน นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กล้องดิจิตอลมีขนาดเล็กมากได้ ชอบไม่ต้องใช้พื้นที่สำหรับกลักฟิล์มและฟิล์มขณะถ่ายภาพ นอกจากนี้ ทางยาวโฟกัสของเลนส์อาจทำให้สับสน เพราะขนาดของเซ็นเซอร์ที่หลากหลายส่งผลให้การเห็นทางยาวโฟกัสแตกต่างกันไป

ด้วยเหตุนี้เวลาดูความยาวโฟกัสของเลนส์กล้องดิจิตอลจึงควรมองหาค่าที่เทียบเคียงกันได้กับกล้อง 35 mm ในคู่มือการใช้หรือเอกสารอื่นๆ  กล้องดิจิตอลขนาดพกพาอาจมีความยาวโฟกัสสั้นๆ เพียง 6-18 mm ซึ่งไม่เคยปรากฏในกล้อง 35 mm และอาจมีความยาวโฟกัสเทียบเท่ากับ 38 - 114 mm ในกล้อง 35 mm เลยทีเดียว กล้องดิจิตอล 35 mm ส่วนใหญ่มีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กกว่าฟิล์ม 35 mm ดังนั้นเซ็นเซอร์จึงต้องปรับเพิ่มกำลังขยายเป็นทวีคูณด้วยการขยายภาพจากเลนส์ (ซึ่งปกติมีอัตราส่วนประมาณ 1.5 เท่า) shenzhen 300 mm f stop 2.8  เมื่อติดกล้องดิจิตอลจะให้ภาพที่มีอัตราขยายเท่ากับภาพจากเลนส์ 450 mm f stop 2.8 โดยที่ราคาและขนาดน้ำหนักของเลนส์ 300 mm น้อยกว่าเลนส์ 400 mm หลายเท่า จึงเป็นประโยชน์มากสำหรับช่างภาพที่ถ่ายภาพกีฬาและสัตว์ป่า

         

          เนื่องจากโดยทั่วไปเซ็นเซอร์ของกล้องดิจิตอลมีขนาดเล็กกว่าฟิล์มขนาด 35 mm มากการถ่ายภาพมุมกว้างจึงทำได้ยากขึ้น กล้องส่วนใหญ่ที่มีเลนส์ติดมากับตัวกล้องจึงมีเลนส์มุมกว้างปานกลางเท่านั้น (เทียบเท่า 35-38 mm ในกล้อง 35 mm) ปัจจุบันคุณสามารถหาซื้อตัวต่อเลนส์มุมกว้างเสริมเข้าไป เพื่อให้ได้ภาพมุมกว้างขึ้น ถ้าเป็นกล้องดิจิตอล slr ที่ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ การแสดงผลของเลนส์มุมกว้างจะถูกขยายขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง

          ทุกวันนี้มีกล้องดิจิตอล slr ถอดเปลี่ยนเลนส์ได้รุ่นใหม่ๆที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เท่ากับฟิล์ม 35 mm คุณจึงใช้เลนส์กล้องดิจิตอลได้ในทุกระยะความยาวโฟกัสของกล้อง 35 mm แบบเดิมๆ กล้องลักษณะนี้มีจุดแข็งอยู่ที่การใช้งานเลนส์มุมกว้างได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ขณะเดียวกันก็สูญเสียการแสดงผลในแบบขยายของเลนส์ซูมไป คุณคงได้ยินเรื่องการซูมแบบดิจิตอล ในกล้องอัตโนมัติและกล้อง compact อยู่บ่อยๆการซูมแบบนี้ไม่ได้เลิศหรูอย่างที่โฆษณานัก ซูมดิจิตอลเพียงแค่ครอปภาพให้อยู่กลางจอภาพเพื่อขยายขนาดวัตถุ จากนั้นก็จะใช้การคำนวณเพื่อเพิ่มและแทรกพิกเซลส่วนที่ขาดหายไปซึ่งจะทำให้ขนาดของไฟล์เท่ากับขนาดภาพปกติของกล้อง ซูมดิจิตอลจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าใกล้สิ่งที่จะถ่ายได้อย่างไรก็ตามถ้าคุณมีเลนส์ซูมที่มีประสิทธิภาพดีกว่าหรือสามารถเข้าใกล้สิ่งที่จะถ่ายได้มากขึ้นและได้ใช้งานพื้นที่ทั้งหมดของเซ็นเซอร์ คุณจะได้ภาพที่มีรายละเอียดดีกว่าลิบลับ ซูมดิจิตอลมีความคมชัดน้อยกว่าภาพถ่ายปกติดังนั้นจึงควรใช้ก็ต่อเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆเท่านั้น