รับถ่ายวีดีโอ การนับคะแนนหน่วยเลือกตั้ง และการสอบ 

เราให้บริการถ่ายวีดีโอในรูปแบบของวงจรปิดเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐาน สำหรับการนับคะแนนเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมไปถึงการถ่ายวีดีโอวงจรปิดการสอบต่างๆ เช่น สอบบรรจุข้าราชการ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ เราพร้อมให้บริการพร้อมกันทั้งหมด 30 กล้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการทั่วประเทศ โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้


Package     

กล้อง Handycam ขนาดไม่ใหญ่มาก คล่องตัว ไม่เป็นที่สังเกตุ พลังซูมสูงมาก

SONY Handycam HDR CX210 L 1

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วย :
- กล้องถ่ายวีดีโอ Handycam
ขาตั้งกล้อง 
- แบตเตอรี่รองรับได้ 1 วัน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน : 1 คน / 1 กล้อง

 

 

ราคาค่าบริการ

 1 วันเต็ม ตั้งแต่เริ่มลงคะแนน 8.00 ถึงนับคะแนนเสร็จ เฉพาะช่วงนับคะแนน 16.00 ถึงนับคะแนนเสร็จ
6,000 บาท 5,000 บาท 

** บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงใดๆจากลูกค้าเพิ่มเติม หากพบเห็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บที่หน้างาน ให้แจ้งบริษัทฯโดยทันที 
*** ราคาดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ รวมค่าตัดต่อวีดีโอ ค่าตกแต่งภาพ และค่าเดินทางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

 

เงื่อนไขการให้บริการที่ควรทราบ

  • เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงสถานที่ถ่ายทำก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง เพื่อติดตั้งกล้องและทดสอบระบบ
  • จะต้องชำระค่าบริการ 80% ก่อนเริ่มการถ่ายทำ และชำระส่วนที่เหลืออีก 20% หลังเสร็จสิ้นการถ่ายทำในวันเดียวกัน
  • หลังถ่ายทำเสร็จลูกค้าสามารถรับแผ่น DVD ได้ทันที
  • ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งกรรมการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งที่จะให้บันทึกวีดีโอ ว่าจะมีการบันทึกวีดีโอในวันนั้น โดยกล้องจะตั้งอยู่นอกเส้นกั้นหน่วยเลือกตั้ง

หากท่านมีคำถาม ? และข้อสงสัยใดๆ กรุณาคลิกที่นี่