ให้เช่าวิทยุสื่อสาร ว. เพื่อประสานงานสำหรับทีมงาน

วิทยุสื่อสารสำหรับประสานงาน รับส่งได้ไกล 1-3 กิโลเมตร แบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดทั้งวัน คลื่นความถี่ 400-470 MHz

อุปกรณ์ประกอบด้วย

1) ตัวเครื่องวิทยุสื่อสาร
2) แบตเตอรี่ ชาร์ทเต็มพร้อมใช้งานทันที
3) หูฟัง
4) แท่นชาร์ทแบต

อัตราค่าเช่า 

1-5 ตัว ราคา 150 บาท/ตัว/วัน 

6 ตัวขึ้นไป ราคา 120 บาท/ตัว/วัน

(เรามีวิทยุสื่อสารให้บริการ 50 ตัว)