| วันอาทิตย์, 06 พฤศจิกายน 2559 |

คุณพิชญกาล พ. มาสุข เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน BIRTV 2016 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน คุณพิชญกาล พ. มาสุข ผู้บริหารมาสซ์ ไทยแลนด์ เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน BIRTV 2016 (Beijing International Radio & TV) ซึ่งเป็นการประชุมและเปิดตัวเทคโนโลยีด้าน Broadcasting ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน พร้อมกันนี้ได้มีผู้บริหารบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้าน Broadcasting ในประเทศจีนเข้าร่วมงานหลากหลายบริษัท จึงถือโอกาสนี้แลกเปลี่ยนและสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย MAS Thailand กับสาขากรุงปักกิ่ง MAS Thai-Beijing (China)

"ในปี 2017 นี้ เรามีนโยบายที่จะนำ Robot Camera ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถถ่ายวีดีโอและเคลื่อนกล้องได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ช่างภาพ มาใช้สำหรับงานประชุม สัมมนา ที่มีการถ่ายทำแบบไม่ซับซ้อน เราได้ติดตามเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ประเทศจีนทำได้แล้วแต่ยังเป็นเทคโนโลยีตัวต้นแบบอยู่ซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควร แต่ที่โดดเด่นจะเป็นประเทศอังกฤษที่พึ่งเปิดตัวได้ไม่นาน ใช้ระบบ Computer AI เข้ามาช่วยในการแยกแยะวัตถุเพื่อให้ติดตามได้ แต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่คงต้องรอการพัฒนาและแก้ไขจากผู้ผลิต และช่วงปลายปี 2016 จะมีเทคโนโลยีจากประเทศฝรั่งเศสที่กำลังจะเปิดตัวใหม่ ซึ่งเราก็ต้องไปทดสอบการใช้งานว่าจะใช้งานได้จริงมากน้อยเพียงใด เพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุด" คุณพิชญกาล พ. มาสุข

MAS BIRTV 2016

 

MAS BIRTV 2016

MAS BIRTV 2016

MAS BIRTV 2016MAS BIRTV 2016MAS BIRTV 2016

MAS BIRTV 2016